Η ελληνική δημοσιογραφία & η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης

Published in Institute for Alternative Policies, 2023

Opinion piece (in Greek) on the implementation of EMFA in Greece and its potential implications for the national news media political economy.

Read here